Home

Cílem akci SURVIVAL EVENT je setkání nadšenců survival z různých částí České republiky, ale i ze Slovenska a Polska ve věku od 6 do 26 let. Proto byla vybrána i oblast Beskyd, která je na pomezí těchto tří států.
Během této akce si mohou účastníci vyměnit zkušenosti v této oblasti, vytvořit nové známosti a tím pádem navázat případnou další spolupráci v této oblasti.